مزیت تهیه فهرست اشیای تاریخی ایران در موزه های دنیا

مزیت تهیه فهرست اشیای تاریخی ایران در موزه های دنیا

جستجو در مجله گردشگری

تاریخ آخرین به روز رسانی: 23 دی ، 1397

مزیت تهیه فهرست اشیای تاریخی ایران در موزه های دنیا

مدیرکل امور موزه های کشور اظهار کرد: باید در مورد تهیه لیستی از اشیای تاریخی که در موزه های مختلف جهان داریم آگاه باشیم که این کار به ما چه اطلاعاتی می افزاید زیرا این پروژه نیازمند زمان و همچنین هزینه زیاد است. در ادامه خبر الفبای سفر را دنبال کنید.

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

مدیرکل امور موزه های کشور اظهار کرد: باید در مورد تهیه لیستی از اشیای تاریخی که در موزه های مختلف جهان داریم آگاه باشیم که این کار به ما چه اطلاعاتی می افزاید زیرا این پروژه نیازمند زمان و همچنین هزینه زیاد است. در ادامه خبر الفبای سفر را دنبال کنید.

مکاتبه با موزهای دنیا برای تهیه فهرست اشیای ایرانی

محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه های کشور به خبرنگار مهر درمورد عدم وجود تهیه فهرستی از اشیای تاریخی و ایرانی که در کل موزه های جهان موجود است اعلام کرد: کم و بیش شناختی در مورد اشیای تاریخی ایران که در حال در موزه های مهم دنیا قرار دارد داریم زیرا تعداد زیادی از آنها داخل ویترین موزه ها قرار دارند و قابل مشاهد هستند اما تعداد زیادی دیگر نیز در مخازن قرار دارند و شاید هیچ وقت در معرض نمایش قرار نگرفته اند.وی در ادامه گفت: تهیه لیستی از اشیایی که در خارج از کشور داریم یک کار پژوهشی هست که اگر فردی قصد داشته باشد این کار را انجام دهد باید برای آن پروژه ای تعریف و سپس آنها را بررسی کند. در موزه ای که در آن شی ایرانی وجود دارد تنها نباید به اشیایی داخل ویترین اکتفا کرد بلکه ممکن است اشیایی نیز در مخزن وجود داشته باشند.با موزه های سرتاسر دنیا باید مکاتبه صورت بگیرد تا آنها فهرست اشیای ایرانی خود را ارسال کنند و افرادی نیز به این موزه ها رفته و این آثار را از نزدیک مشاهده کنند. این کار هزینه‌های زیادی را به همراه دارد که در حال حاضر برای تهیه چنین لیستی شرایط آن فراهم نیست. ( مجله گردشگری الفبای سفر را دنبال کنید)

کارگر افزود: باید این قضیه را مد نظر گرفت که تهیه این فهرست به چه نیازی پاسخ می دهد و اینکه  اگر اگاه باشیم که چه اشیایی در کدام موزه و در کدام کشور قرار دارد و به طور عملی می توان چه اقدامی کرد و اینکه در این بین به ما چه اطلاعاتی افزوده می شود.مدیرکل امور موزه های کشور در ادامه گفت:  کشور ما اشیایی ایرانی زیادی در کشورهای دیگر دارد. نمی‌توان قاطع گفت که یکی از کارکردهای این فهرست این باشد که این اشیا به کشور برگردانده شوند زیرا پروسه برگرداندن اشیا کار متفاوتی است. در وهله اول باید ثابت شود که این شی به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است که بعد از آن اقدامات حقوقی انجام گیرد. اثبات این مسائل نیازمند شواهد بسیاری است زیرا موزه‌ها معمولا محل اشیای سرقت شده از کشورهای دیگر نیستند. ( برای اطلاع از قیمت تورهای خارجی با الفبای سفر همراه باشید.)

اشیایی ایرانی در موزه ملی عراق،الفبای سفر

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt