آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (8روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (8روزه)

7 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
FATIH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,125,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
sehzadebasi
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
TAKSIM/superior city
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
BESIKTAS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,490,000 تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt