الفبای سفر
الفبای سفر
تور مارماریس 7 اردیبهشت 1403 (مستقیم دالامان)

تور مارماریس 7 اردیبهشت 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,500,000تومان
  45,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,500,000تومان
  45,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,400,000تومان
  46,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,900,000تومان
  63,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000تومان
  28,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,700,000تومان
  47,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,300,000تومان
  65,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,400,000تومان
  27,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,800,000تومان
  49,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,500,000تومان
  68,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000تومان
  28,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,900,000تومان
  51,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,000,000تومان
  69,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000تومان
  30,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
BEACH FRONT SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000تومان
  51,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,200,000تومان
  71,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000تومان
  29,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
POOL ACCESS STAIRS
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
رو به استخر
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
POOL DIRECT
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000تومان
  62,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,600,000تومان
  87,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,100,000تومان
  35,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
POOL ACCESS STAIRS
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,700,000تومان
  64,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,100,000تومان
  91,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,000,000تومان
  35,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
POOL DIRECT
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  75,100,000تومان
  72,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,800,000تومان
  106,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000تومان
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  80,100,000تومان
  77,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  117,500,000تومان
  113,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,800,000تومان
  39,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
RIVER VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  82,700,000تومان
  80,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  121,400,000تومان
  117,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,800,000تومان
  40,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,500,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  88,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  130,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
ADULT ONLY

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

درصورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 4میلیون به پکیج اضافه میشود.

.

.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021