الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 31 فروردین 1403(معراج)

تور لحظه آخری آنتالیا 31 فروردین 1403(معراج)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
  29,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,100,000تومان
  44,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000تومان
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,200,000تومان
  29,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,100,000تومان
  44,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000تومان
  17,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,300,000تومان
  31,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,900,000تومان
  48,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000تومان
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,000,000تومان
  32,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,000,000تومان
  51,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,400,000تومان
  19,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,400,000تومان
  33,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,700,000تومان
  52,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,300,000تومان
  34,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,200,000تومان
  53,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000تومان
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000تومان
  40,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,500,000تومان
  65,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000تومان
  23,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,100,000تومان
  54,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,400,000تومان
  89,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,400,000تومان
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
STD
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,200,000تومان
  58,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  99,900,000تومان
  96,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,400,000تومان
  32,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  104,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,890,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

.*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook