اطلاعات پرواز مستقیم به روسیه

اطلاعات پرواز مستقیم به روسیه

جستجو در مجله گردشگری

تاریخ آخرین به روز رسانی: 07 آذر ، 1402

اطلاعات پرواز مستقیم به روسیه

در این مقاله می‌خوانید

[ نمایش ]

برای اطلاع از پروازهای مستقیم به روسیه با هواپیمایی های مختلف با الفبای سفر همراه باشید.

پروازهای مستقیم ایران ایر به مسکو

پرواز های رفت ایران ایر از تهران به مسکو

پرواز مستقیم تهران مسکو با بلیط هواپیما مسکو هفته ای 2 پرواز در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 06:40 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو صورت می گیرد. مدت زمان پرواز تهران مسکو ( فاصله ایران تا روسیه ) 3 ساعت و 50 دقیقه است. 

 پرواز های برگشت ایران ایر از مسکو به تهران

از مسکو به تهران هفته ای 2 پرواز در روز های دو شنبه و سه شنبه و در ساعت 10:55 AM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است. (جهت کسب اطلاعات از پرواز مسکو تهران امروز وارد صفحه اطلاعات پروازهای فرودگاه امام خمینی شوید)

پروازهای مستقیم ماهان به مسکو

پرواز های رفت ماهان از تهران به مسکو

از تهران به مسکو هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 08:45 از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد. اگر می خواهید بدانید پرواز تهران مسکو چند ساعت است، مدت زمان پرواز ماهان به مسکو از تهران 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

 پرواز های برگشت ماهان از مسکو به تهران

از مسکو به تهران هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در ساعت 12:10 از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز روسیه به تهران از شهر مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

 پرواز تهران مسکو چند ساعت است؟

مدت زمان پرواز تهران مسکو

پروازهای مستقیم اس 7 سیبریا به مسکو

پرواز های رفت اس 7 سیبریا از تهران به مسکو

از تهران به مسکو هفته ای 2 پرواز ا در روز های سه شنبه و  جمعه در ساعت AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد. فاصله تهران تا مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پرواز های برگشت اس 7 سیبریا از مسکو به تهران

از مسکو به تهران هفته ای 2 پرواز در روز های سه شنبه و جمعه در ساعت  PM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت می گیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پروازهای مستقیم ایرفلوت به مسکو

پرواز های رفت ایرفلوت از تهران به مسکو

از تهران به مسکو هفته ای 5 پرواز در روز های یک شنبه و دو شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه در ساعت 04:31 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه مسکو روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران مسکو 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

 پرواز های برگشت ایرفلوت از مسکو به تهران

از مسکو به تهران هفته ای 5 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه در ساعت 10:10 PM از فرودگاه مسکو به امام خمینی صورت میگیرد.مدت زمان پرواز مسکو تهران 3 ساعت و 50 دقیقه است.

بهترین تفریحات را در مسکو و سن پترزبورگ داشته باشید

پروازهای مستقیم ماهان به سنت پترزورگ

پرواز های رفت ماهان از تهران به سن پترزبورگ

از تهران به سنت پترزبورگ با بلیط هواپیما سن پترزبورگ هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه و در ساعت 07:15 AM از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه صورت می گیرد.مدت زمان پرواز تهران سنت پترزبورگ 3 ساعت و 50 دقیقه است.

پرواز های برگشت ماهان از سنت پترزبورگ به تهران

از سنت پترزبورگ به تهران  هفته ای 4 پرواز در روز های شنبه و یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه و در ساعت 12:30 PM از فرودگاه سنت پترزبورگ به امام خمینی صورت می گیرد مدت زمان پرواز سن پترزبورگ تهران 3 ساعت و 50 دقیقه می باشد.

مسافت تهران سنت پترزبورگ

مدت زمان پرواز تهران روسیه (سن پترزبورگ)

🔍 از مسافت هوایی تعدادی از کشورها تا ایران مطلع شوید

🔍 اطلاعات پرواز مستقیم به استانبول

 🔍از مسافت هوایی ایران با کشورهای مختلف چه می دانید

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt