الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه اخری ارمنستان 15دی 1402(7شب)

تور لحظه اخری ارمنستان 15دی 1402(7شب)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000تومان
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,800,000تومان
  18,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,100,000تومان
  10,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000تومان
  14,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,800,000تومان
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,300,000تومان
  11,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000تومان
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,700,000تومان
  16,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,100,000تومان
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000تومان
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,200,000تومان
  17,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
  26,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
  12,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,100,000تومان
  29,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000تومان
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,100,000تومان
  22,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,300,000تومان
  29,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
  18,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000تومان
  23,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,100,000تومان
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,600,000تومان
  15,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,400,000تومان
  25,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,500,000تومان
  37,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,300,000تومان
  15,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,400,000تومان
  32,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,900,000تومان
  49,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,800,000تومان
  14,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000تومان
  8,700,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook