الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 17 آذر 1402

تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 17 آذر 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,800,000تومان
  9,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,200,000تومان
  10,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,600,000تومان
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,800,000تومان
  10,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,200,000تومان
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,900,000تومان
  11,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,900,000تومان
  14,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,300,000تومان
  20,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,300,000تومان
  10,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,000,000تومان
  21,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000تومان
  13,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,600,000تومان
  20,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,700,000تومان
  29,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000تومان
  12,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
DELUXE ROOM
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.