الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 17 آذر 1402

تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 17 آذر 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
DELUXE ROOM
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook