الفبای سفر
الفبای سفر
تور گرجستان 14دی 1402 (4شب)

تور گرجستان 14دی 1402 (4شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
تاریخ 14دی 500.000تومان افزایش نرخ دارد/ایرلاین قشم ایر و آسمان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
هر مسافر بابت هر روز اقامت باید 100 دلار همراه داشته باشد و امکان چک کردن مبلغ موجودی و تمامی مدارک در فرودگاه میباشد.
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (OUTDOOR)
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (INDOOR)
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (INDOOR)
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۰۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (OUTDOOR)
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (OUTDOOR-INDOOR)
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۳۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
SWIMMING POOL (INDOOR)/گالادینر
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۶٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
TRIPLE JUST EXECUTIVE ROOM

اطلاعات تور

توضیحات

تور تفلیس گرجستان از تهران  ارزان قیمت ویژه زمستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

طبق قوانین کشور گرجستان هرمسافر میبایست به ازای هرشب مبلغ 100دلار همراه خود داشته باشد.

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook