الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 10 آذر 1402

تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 10 آذر 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
DELUXE ROOM
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook