الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 26آبان1402

تور لحظه آخری 4شب ارمنستان 26آبان1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000تومان
  9,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,600,000تومان
  9,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,700,000تومان
  7,990,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,800,000تومان
  10,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,200,000تومان
  13,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,000,000تومان
  10,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,400,000تومان
  13,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000تومان
  10,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,000,000تومان
  12,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,300,000تومان
  17,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,000,000تومان
  10,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000تومان
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,100,000تومان
  17,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000تومان
  13,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,600,000تومان
  17,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,200,000تومان
  10,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,100,000تومان
  17,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000تومان
  16,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,800,000تومان
  23,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000تومان
  12,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000تومان
  7,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
DELUXE ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 4 شب و 5 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook