الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 7شب ارمنستان 26آبان 1402

تور لحظه آخری 7شب ارمنستان 26آبان 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,600,000تومان
  12,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,300,000تومان
  16,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,600,000تومان
  12,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
NET
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,100,000تومان
  12,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
  18,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,200,000تومان
  12,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,100,000تومان
  18,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
  12,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,300,000تومان
  16,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,500,000تومان
  25,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000تومان
  13,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000تومان
  17,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,200,000تومان
  25,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,400,000تومان
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,400,000تومان
  17,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,600,000تومان
  25,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000تومان
  13,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,000,000تومان
  19,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,300,000تومان
  25,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,500,000تومان
  15,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
ECONOMY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,500,000تومان
  23,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,400,000تومان
  35,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000تومان
  16,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,800,000تومان
  8,490,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
DELUXE ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,490,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه پاییز+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook