الفبای سفر
الفبای سفر
تور 7شب دبی مرداد 1402

تور 7شب دبی مرداد 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۷۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۹۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۷۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۲۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۰۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۲۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۳۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۶۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۴۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۴۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۰۰۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۴۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۰۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۵٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۷۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۹۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۰۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۷٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۰۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۳۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۸٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶۰٬۸۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۰۸٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵۸٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
ترانسفر ندارد

اطلاعات تور

توضیحات


تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایران ایرتور ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

پکیج براساس نرخ پایه پروازی محاسبه گردیده, درصورت تغییر نرخ ما به التفاوت محاسبه و دریافت میگردد.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 4.900.000 تومان می باشد.
*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook