الفبای سفر
الفبای سفر
تور 7شب دبی مرداد 1402

تور 7شب دبی مرداد 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,075,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,205,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,095,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,295,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,555,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,115,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,180,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,795,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,595,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,470,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,370,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,735,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,320,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,775,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,305,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,715,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,345,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,175,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,085,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,345,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,635,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,195,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,745,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  58,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,200,000تومان
ترانسفر ندارد

اطلاعات تور

توضیحات


تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایران ایرتور ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

پکیج براساس نرخ پایه پروازی محاسبه گردیده, درصورت تغییر نرخ ما به التفاوت محاسبه و دریافت میگردد.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 4.900.000 تومان می باشد.
*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook