الفبای سفر
الفبای سفر
تور 7شب دبی مرداد 1402

تور 7شب دبی مرداد 1402

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت و 10 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایران ایرتور (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,775,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,905,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,270,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,795,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,410,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,220,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,995,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,870,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,255,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,870,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,820,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,035,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,815,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,495,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,295,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,870,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,645,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,435,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,475,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,005,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,270,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,415,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,995,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,045,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,875,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,620,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,785,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,945,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,045,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,145,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,470,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,095,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
ترانسفر ندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,370,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,895,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  58,320,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,900,000تومان
ترانسفر ندارد

اطلاعات تور

توضیحات


تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایران ایرتور ✈️ +  بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

پکیج براساس نرخ پایه پروازی محاسبه گردیده, درصورت تغییر نرخ ما به التفاوت محاسبه و دریافت میگردد.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 4.900.000 تومان می باشد.
*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook