الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 7شب ارمنستان 23تیر1402(جشن آب)

تور لحظه آخری 7شب ارمنستان 23تیر1402(جشن آب)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
alefbatour
ایروان ، فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
مدت پرواز :2 ساعت و 15 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فلای آرنا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
DELUXE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  90,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  150,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,490,000تومان
Superior King

اطلاعات تور

توضیحات

تور ارمنستان از تهران 7 شب و 8 روز ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز فلای آرنا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2سال  1.990.000 تومان میباشد
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است..

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها و ایام تعطیل 10 صبح الی 15.***


*** در ساعات غیر اداری با شماره  09196230434 خانم جعفریان تماس حاصل فرمایید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook