تور لحظه آخری آنتالیا 15 اردیبهشت 1402

تور لحظه آخری آنتالیا 15 اردیبهشت 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1402/02/15 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1402/02/21 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
NET
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,606,700 تومان 23,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,610,700 تومان 30,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,263,700 تومان 15,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,254,700 تومان 25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,627,700 تومان 34,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,881,700 تومان 16,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,284,700 تومان 26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,627,700 تومان 34,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان 16,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,949,700 تومان 31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,794,700 تومان 43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,044,700 تومان 18,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,039,700 تومان 34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,944,700 تومان 48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,085,000 تومان 19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,245,700 تومان 35,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,356,700 تومان 48,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,280,700 تومان 19,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,554,700 تومان 35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,459,700 تومان 48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,411,000 تومان 23,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,760,700 تومان 35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,077,700 تومان 49,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,383,700 تومان 19,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,408,700 تومان 37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,446,700 تومان 51,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,327,700 تومان 24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,961,700 تومان 52,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,644,700 تومان 38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,815,700 تومان 54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,321,000 تومان 20,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,674,700 تومان 39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,463,700 تومان 55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,722,700 تومان 21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,674,700 تومان 39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,463,700 تومان 55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,722,700 تومان 21,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,219,700 تومان 40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,141,700 تومان 58,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,340,700 تومان 21,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
SEA SIDE
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,764,700 تومان 42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,304,700 تومان 60,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,752,700 تومان 22,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,073,700 تومان 42,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,128,700 تومان 61,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,958,700 تومان 22,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,163,700 تومان 45,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,763,700 تومان 65,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,793,000 تومان 23,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,884,700 تومان 46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,291,700 تومان 63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,988,700 تومان 23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,034,700 تومان 51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,861,700 تومان 82,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,739,700 تومان 24,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,184,700 تومان 56,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,376,700 تومان 82,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,501,000 تومان 26,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,935,700 تومان 58,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,260,700 تومان 85,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,119,000 تومان 27,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,304,700 تومان 60,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,762,700 تومان 89,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,737,000 تومان 27,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,261,700 تومان 62,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,852,700 تومان 92,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,355,000 تومان 28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
SEA
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,600,700 تومان 63,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,324,700 تومان 94,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,973,000 تومان 29,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
DLX
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,454,700 تومان 65,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,311,700 تومان 97,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,591,000 تومان 29,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
DLX SEA
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,029,700 تومان 67,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,225,700 تومان 101,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,404,700 تومان 30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,235,700 تومان 68,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,843,700 تومان 101,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,610,700 تومان 30,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
152,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
174,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,990,000 تومان
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
145,940,700 تومان 141,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
225,570,000 تومان 219,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,742,700 تومان 55,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
14 اردیبهشت
رزرو
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
153,356,700 تومان 148,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
237,507,700 تومان 230,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,214,700 تومان 57,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,349,700 تومان 11,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • آقا لطف الهی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt