تور لحظه آخری آنتالیا 28 اردیبهشت 1402

تور لحظه آخری آنتالیا 28 اردیبهشت 1402

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1402/02/28 ساعت پرواز: 05:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/03/03 ساعت پرواز: 23:40
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
NET
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,099,700 تومان 36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,060,700 تومان 45,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,181,700 تومان 26,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,953,700 تومان 38,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,253,700 تومان 48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,902,700 تومان 27,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,910,700 تومان 40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,300,700 تومان 53,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,623,700 تومان 27,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,339,700 تومان 44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,244,700 تومان 58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,870,000 تومان 29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,781,700 تومان 46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,819,700 تومان 60,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,488,000 تومان 29,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,811,700 تومان 47,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,261,700 تومان 62,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,811,700 تومان 47,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,944,700 تومان 48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,115,700 تومان 64,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,106,000 تومان 30,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,283,700 تومان 49,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,484,700 تومان 66,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,724,000 تومان 30,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,579,700 تومان 52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,016,700 تومان 70,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,996,700 تومان 36,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,888,700 تومان 53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,761,000 تومان 68,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,888,700 تومان 53,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,094,700 تومان 53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,561,700 تومان 72,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,960,000 تومان 32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,506,700 تومان 53,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,458,700 تومان 72,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,511,700 تومان 37,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,609,700 تومان 53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,076,700 تومان 72,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,960,000 تومان 32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,948,700 تومان 55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,445,700 تومان 75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,578,000 تومان 32,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,596,700 تومان 56,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,814,700 تومان 77,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,979,700 تومان 32,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
SEA SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,716,700 تومان 60,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,612,700 تومان 84,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,432,000 تومان 34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,879,700 تومان 62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,908,700 تومان 87,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,050,000 تومان 35,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,733,700 تومان 64,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,895,700 تومان 90,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,668,000 تومان 35,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,484,700 تومان 66,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,779,700 تومان 92,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,286,000 تومان 36,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
DLX
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,999,700 تومان 66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,976,700 تومان 102,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,687,700 تومان 36,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,338,700 تومان 68,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,663,700 تومان 95,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,904,000 تومان 36,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
DLX SEA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,003,700 تومان 73,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,727,700 تومان 104,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,758,000 تومان 38,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
129,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
194,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,990,000 تومان
28 اردیبهشت
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
137,185,700 تومان 133,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
205,577,700 تومان 199,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,152,000 تومان 58,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
159,845,700 تومان 155,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
241,741,000 تومان 234,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,763,700 تومان 65,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 • نتیجه منفی تست PCR
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات

توضیحات

تور لحظه آخری آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا .

***کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود.

***همراه داشتن تست منفی pcr با اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن(2 دوز کامل) واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد،الزامی می باشد.

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09126337311 آقای لطفیان تماس حاصل فرمایید.
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021


مسئولین تور

 • آقای هندی
 • خانم میرحمزه
 • خانم پور حنیف
 • خانم طباطبائی
 • خانم پورصفری
 • خانم معزی
 • خانم عراقی
 • آقا لطف الهی
 • آقای قلی زاده
 • خانم تاجیک
 • آقای حسینی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt