تور کوش آداسی 2 مهر 1400

تور کوش آداسی 2 مهر 1400

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : جمعه 1400/07/02 ساعت پرواز: 01:50
مدت پرواز: 03:40
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : جمعه 1400/07/09 ساعت پرواز: 05:45
مدت پرواز: 03:40
Economy
مبدا : فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
club room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
STD NO BALCONY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SEA VIEW

U.All

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • نتیجه منفی تست PCR
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

مسئولین تور

  • خانم پور حنیف
  • خانم طباطبائی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt