الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 2 مهر 1400

تور کوش آداسی 2 مهر 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
Aircraft - ماهان (Economy)
alefbatour
، فرودگاه بین المللی عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 40 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ماهان (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,025,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,245,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,970,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,445,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,115,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,285,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,195,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
club room
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,195,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,125,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,810,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,475,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
MAIN LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,795,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,530,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,965,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,415,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,635,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,625,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,815,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,930,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,870,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,980,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
STD NO BALCONY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,835,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,035,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,045,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,260,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,820,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,555,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,155,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SIDE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,395,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,435,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,715,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,990,000تومان
SIDE SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور کوش آداسی گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری کوش آداسی و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر کوش آداسی

*** نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook