الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
، فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
، فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,565,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,980,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000تومان
  9,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,700,000تومان
  13,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000تومان
  9,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000تومان
  10,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,800,000تومان
  15,270,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000تومان
  7,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000تومان
  10,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,100,000تومان
  14,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,600,000تومان
  8,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,240,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,020,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,240,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,740,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000تومان
  13,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,800,000تومان
  19,150,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000تومان
  9,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
BELEK/تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,900,000تومان
  13,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,400,000تومان
  18,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,300,000تومان
  8,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,930,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,000,000تومان
  14,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,600,000تومان
  20,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,700,000تومان
  9,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,100,000تومان
  14,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,100,000تومان
  21,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000تومان
  9,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000تومان
  15,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,500,000تومان
  22,800,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000تومان
  9,640,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,450,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
sea side
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,400,000تومان
  30,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000تومان
  11,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,400,000تومان
  30,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,800,000تومان
  11,440,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,700,000تومان
  20,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000تومان
  31,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,500,000تومان
  12,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,200,000تومان
  22,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,800,000تومان
  34,730,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000تومان
  13,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,100,000تومان
  23,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,500,000تومان
  36,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000تومان
  13,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,200,000تومان
  6,990,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000تومان
  25,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,100,000تومان
  39,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)