تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA GZP
تاریخ : سه شنبه 1400/04/15 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
GZP IKA
تاریخ : سه شنبه 1400/04/15 ساعت پرواز: 23:50
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,289,700 تومان 9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,657,800 تومان 13,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,373,000 تومان 9,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,728,100 تومان 15,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,982,500 تومان 7,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,319,700 تومان 10,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,027,700 تومان 14,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,538,700 تومان 8,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,791,700 تومان 13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,724,500 تومان 19,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,342,100 تومان 9,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
BELEK/تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,894,700 تومان 13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,343,400 تومان 18,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,218,500 تومان 8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,924,700 تومان 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,527,000 تومان 20,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,682,000 تومان 9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,027,700 تومان 14,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,031,700 تومان 21,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,465,700 تومان 9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,954,700 تومان 15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,484,000 تومان 22,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,929,200 تومان 9,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
sea side
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,373,800 تومان 30,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,783,200 تومان 11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,589,700 تومان 19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,373,800 تومان 30,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,783,200 تومان 11,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,619,700 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,836,400 تومان 31,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,442,400 تومان 12,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,164,700 تومان 22,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,771,900 تومان 34,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,699,000 تومان 13,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,091,700 تومان 23,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,440,500 تومان 36,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,100 تومان 13,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,945,700 تومان 25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,066,100 تومان 39,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,595,100 تومان 14,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,769,700 تومان 25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,860,100 تومان 39,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,201,900 تومان 15,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,314,700 تومان 27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,878,000 تومان 42,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,408,800 تومان 14,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,344,700 تومان 28,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,556,900 تومان 44,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,882,600 تومان 15,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان/sea view
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,483,500 تومان 34,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,989,900 تومان 55,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,353,700 تومان 18,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,249,700 تومان 41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,131,800 تومان 69,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,400 تومان 21,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,854,700 تومان 45,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,703,200 تومان 75,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
- -
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
- -
تست pcr رفت رایگان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر محلی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آلانیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.


مسئولین تور

  • خانم میرحمزه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt