الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آلانیاوآنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
، فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
، فرودگاه قاضی پاشا آلانیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,065,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  10,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,800,000تومان
  9,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,200,000تومان
  12,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,900,000تومان
  8,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,300,000تومان
  14,770,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000تومان
  7,250,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,900,000تومان
  10,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,600,000تومان
  14,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,100,000تومان
  7,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,670,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,650,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,300,000تومان
  12,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,300,000تومان
  18,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,900,000تومان
  8,570,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
BELEK/تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,400,000تومان
  12,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,900,000تومان
  18,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000تومان
  8,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,460,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,100,000تومان
  20,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000تومان
  8,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000تومان
  14,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,600,000تومان
  20,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000تومان
  8,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,000,000تومان
  22,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000تومان
  9,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,070,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
sea side
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  29,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000تومان
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
  29,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,300,000تومان
  10,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000تومان
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,900,000تومان
  29,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,300,000تومان
  10,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,070,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  31,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000تومان
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
  31,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,000,000تومان
  11,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  30,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,850,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,630,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,300,000تومان
  34,230,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,200,000تومان
  12,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,600,000تومان
  22,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,000,000تومان
  35,850,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000تومان
  13,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,700,000تومان
  6,490,000تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000تومان
  24,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,600,000تومان
  39,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)