تور آنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

تور آنتالیا 18 تیر 1400 (پگاسوس)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : جمعه 1400/04/18 ساعت پرواز: 04:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : پنجشنبه 1400/04/24 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,589,500 تومان 11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,369,500 تومان 15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,754,500 تومان 9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,644,750 تومان 12,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,322,500 تومان 17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,122,000 تومان 9,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,109,500 تومان 14,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,157,500 تومان 20,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,573,500 تومان 10,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
BELEK/تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
park room/KEMER
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,214,500 تومان 14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,958,000 تومان 19,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,899,000 تومان 10,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,739,500 تومان 14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,081,500 تومان 21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,972,500 تومان 10,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family 4pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,684,500 تومان 15,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,866,500 تومان 22,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,298,000 تومان 10,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,789,500 تومان 15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,971,500 تومان 22,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,403,000 تومان 10,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,314,500 تومان 16,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
سوئیت روم 4px/تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,839,500 تومان 16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,546,500 تومان 24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,054,000 تومان 11,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,889,500 تومان 17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,804,000 تومان 26,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,180,000 تومان 11,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
SEA SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,039,500 تومان 20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,760,000 تومان 31,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,986,000 تومان 13,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,774,500 تومان 21,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,261,500 تومان 32,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,154,000 تومان 13,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,664,500 تومان 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,516,500 تومان 35,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,015,000 تومان 14,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,664,500 تومان 23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,750,000 تومان 35,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,592,500 تومان 14,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,979,500 تومان 23,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,283,000 تومان 36,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,994,000 تومان 14,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,189,500 تومان 23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,041,500 تومان 36,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,540,000 تومان 14,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,504,500 تومان 24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,616,500 تومان 37,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان 14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,609,500 تومان 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,511,500 تومان 37,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,172,500 تومان 14,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,609,500 تومان 24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,217,500 تومان 37,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,403,500 تومان 14,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,289,500 تومان 25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,653,500 تومان 39,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,516,500 تومان 15,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
LARA/تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,499,500 تومان 26,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,913,500 تومان 40,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,928,500 تومان 15,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,339,500 تومان 26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,703,500 تومان 40,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,566,500 تومان 16,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,699,500 تومان 30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,087,500 تومان 46,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,658,500 تومان 17,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,214,500 تومان 34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,264,500 تومان 55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,677,000 تومان 18,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,094,500 تومان 40,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,018,500 تومان 60,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,601,500 تومان 23,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,564,500 تومان 41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,770,000 تومان 67,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,152,500 تومان 22,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,139,500 تومان 42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,563,000 تومان 70,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,814,000 تومان 22,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,814,500 تومان 46,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,262,000 تومان 76,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,789,500 تومان 55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,613,500 تومان 94,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,171,500 تومان 26,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,704,500 تومان 8,290,000 تومان
تست pcr رفت رایگان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
8,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021


مسئولین تور

  • خانم میرحمزه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt