الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 3 تیر 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آنتالیا 3 تیر 1400 (پگاسوس)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,180,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,300,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,445,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  5,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,350,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,955,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,100,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,470,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,000,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,010,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,100,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,255,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,455,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
park room/KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,875,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,815,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
family room 4px
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,195,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
family room 4px
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,570,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,865,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,455,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,370,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,755,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,655,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,160,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,665,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,665,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,665,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,290,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  18,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)