تور لحظه آخری آنتالیا 3 تیر 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آنتالیا 3 تیر 1400 (پگاسوس)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : پنجشنبه 1400/04/03 ساعت پرواز: 05:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : چهارشنبه 1400/04/09 ساعت پرواز: 21:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: پگاسوس
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,350,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,100,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,000,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
park room/KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family room 4px
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
family room 4px
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,290,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه تابستان + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز پگاسوس ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.


مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt