الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 29 خرداد 1400 (تلویند)

تور لحظه آخری آنتالیا 29 خرداد 1400 (تلویند)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - تلویند (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - تلویند (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,795,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,490,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  8,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,790,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,725,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
park room/KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,455,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,120,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,375,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,375,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,875,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
SIDE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,730,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,755,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,210,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,630,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,345,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,010,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,235,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,370,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,470,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,965,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,310,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,885,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KONYALTI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,430,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,895,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  19,175,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,615,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,470,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,615,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,470,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  13,980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  20,885,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000تومان