الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 3 تیر 1400

تور بدروم 3 تیر 1400

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
، فرودگاه میلاس بدروم
Aircraft - فری برد (Economy)
alefbatour
، فرودگاه میلاس بدروم
مدت پرواز :3 ساعت و 50 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - فری برد (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۰۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
CLUB
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۴۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۹۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۵۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
CLUB sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۹۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۳۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۴۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
G.VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
land view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۳۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۰۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۶۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۰٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
sea view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۵۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
dlx garden view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۵۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
DLX SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
MAIN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۱٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
JUNIOR SUITE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۴۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SUITE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۰٬۱۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SUP SEA SIDE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۷٬۵۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SUP LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۲٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
SUP SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۲۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۶٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۹۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
DLX GARDEN view
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۱۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۶٬۸۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
DLX SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook