الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری آنتالیا 28 خرداد 1400 (پگاسوس)

تور لحظه آخری آنتالیا 28 خرداد 1400 (پگاسوس)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - پگاسوس (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - پگاسوس (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۷٬۷۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۹٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
park room/KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۳۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
SIDE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۷۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۷۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۳۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KONYALTI
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۴۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۹۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۷۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۱۷۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۶۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۱۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۸۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۸۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۷٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۳۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۴۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۷۶۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۰۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۸٬۶۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۸۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۶٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۹٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۱۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۸۳۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۲۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۴٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۶٬۸۲۵٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK/BLOK B
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۹٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۶٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶۸٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
BELEK

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021