الفبای سفر
الفبای سفر
تور آنتالیا 15 خرداد 1400 (تلویند)

تور آنتالیا 15 خرداد 1400 (تلویند)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
Aircraft - تلویند (Economy)
alefbatour
آنتالیا ، فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - تلویند (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,575,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,785,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  7,645,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,575,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  6,785,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  12,860,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  7,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  9,925,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,235,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,075,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
ANTALYA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  13,370,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,115,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,695,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,310,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
park room/KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  10,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,520,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
SIDE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,275,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
4pax/KONYALTY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
ANTALYA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,510,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  15,915,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,880,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  11,620,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  16,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  8,925,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KONYALTY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  17,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,925,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,335,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,575,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  12,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  18,360,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  9,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,725,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
KEMER
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  21,725,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,340,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  22,950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  23,255,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  24,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,315,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  11,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,625,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  12,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  21,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  33,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  23,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  36,720,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
LARA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,910,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,195,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,610,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,600,000تومان
BELEK

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook