تور آنتالیا 15 خرداد 1400 (تلویند)

تور آنتالیا 15 خرداد 1400 (تلویند)

6 شب

این تور منقضی شده است.

IKA AYT
تاریخ : شنبه 1400/03/15 ساعت پرواز: 03:00
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: تلویند
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
AYT IKA
تاریخ : جمعه 1400/03/21 ساعت پرواز: 20:30
مدت پرواز: 03:30
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی آنتالیا
شرکت حمل و نقل: تلویند
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
ANTALYA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,115,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
park room/KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
4pax/KONYALTY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
ANTALYA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KONYALTY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
KEMER
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
LARA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,600,000 تومان
BELEK
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

در هتلهای کنکورد دلوکس و رویال سگینوس کودک بالای 7 سال بزرگسال محسوب می شود.

* نرخ کودک زیر 2 سال 890.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

مسئولین تور

  • خانم میرحمزه
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt