آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (4روزه)

آفر تور استانبول 30 اسفند 99 (4روزه)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
FATIH
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
AKSARAY
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Beyoğlu
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
sehzadebasi
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Dolapdere
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,490,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
Şişli
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
TAKSIM/superior city
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
BOSPHORUS VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
BESIKTAS
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
3,990,000 تومان
BESIKTAS

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

نرخ کودک زیر 2سال 990/000 تومان میباشد.

تورها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد. 
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

*** در ساعات غیر اداری با شماره 09196969456 آقای پرک تماس حاصل فرمایید.

مسئولین تور

  • خانم میرحمزه
  • خانم رضایی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt