الفبای سفر
الفبای سفر
تور آنکارا 15 دی 98 (3شب)

تور آنکارا 15 دی 98 (3شب)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۰۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۲۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

توضیحات

*** الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور ارزان آنکارا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***

مجری مستقیم تور آنکارا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنکارا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنکارا

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook