تور آنکارا بهار94

تور آنکارا بهار94

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
متل - 15 دقیقه تا سفارت آمریکا
رزرو

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,389,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر محلی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

1- در صورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت ميگردد.
2- بليط ها چارتر و تحت هيج شرايطي قابل استرداد و تغيير تاريخ نمي باشد.
3 - نرخ بليط INF150.000تومان مي باشد.
4-اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده و مسئوليت کنترل پاسپورت ها به عهده مسافر مي باشد.
(روزهاي پرواز يکشنبه و چهارشنبه)

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt