تور آنکارا مهر 97 (3شب ماهان)

تور آنکارا مهر 97 (3شب ماهان)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +48 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +72 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +33 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +39 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +54 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +84 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +36 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +45 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +54 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +69 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +36 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +60 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +78 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +63 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +99 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +63 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +99 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +51 دلار
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +72 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +105 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +45 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +63 دلار
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +78 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +129 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +48 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +69 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +90 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +138 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +54 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +75 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +96 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +159 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +57 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +81 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +102 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +150 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +60 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +84 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +105 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان +171 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان +87 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان +60 دلار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد  .

مسئولین تور

  • خانم کوهی
6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt