الفبای سفر
الفبای سفر

تور آنکارا مهر 97 (3شب ماهان)

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +48دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +72دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +33دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +39دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +54دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +84دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +36دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +45دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +54دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +69دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +36دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +51دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +60دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +78دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +39دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +51دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +63دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +99دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +39دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +51دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +63دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +99دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +39دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +51دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +72دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +105دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +45دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +63دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +78دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +129دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +48دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +69دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +90دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +138دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +54دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +75دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +96دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +159دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +57دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +81دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +102دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +150دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +60دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +84دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +105دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,900,000تومان
  +171دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,900,000تومان
  +87دلار
 • قیمت نفر سوم
  1,900,000تومان
  +60دلار

اطلاعات تور

توضیحات
1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد  .
آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook