تور آنکارا مهر 97 (3شب ماهان)

تور آنکارا مهر 97 (3شب ماهان)

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 48 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 72 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 33 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 39 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 54 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 36 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 45 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 54 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 69 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 36 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 60 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 78 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 63 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 99 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 51 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 63 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 99 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 39 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 51 دلار

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 72 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 105 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 45 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 63 دلار

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 78 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 129 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 48 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 69 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 90 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 138 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 54 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 75 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 96 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 159 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 57 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 81 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 102 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 150 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 60 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 84 دلار
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 105 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,900,000 تومان + 171 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,900,000 تومان + 87 دلار
قیمت نفر سوم
1,900,000 تومان + 60 دلار

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد  .

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt