الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 28 اردیبهشت 97

تور بدروم 28 اردیبهشت 97

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  2,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
CLUB ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,930,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD LAND VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
HOTEL ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,950,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
CLUB STANDARD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  1,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,830,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,540,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,010,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
R.O.H
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,750,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
DELUXE ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,030,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
R.O.H
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
CLUB GARDEN VIEW ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  2,970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  3,740,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
R.O.H
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
MYNODS STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
CLUB SEA VIEW ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,080,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,210,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,240,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
MAIN BUILDING STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,350,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
HOTEL ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  3,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  4,760,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  5,920,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  4,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  6,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  2,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
GUEST ROOM SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,960,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
JUNIOR SUITE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  7,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,150,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,670,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  9,870,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,230,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
SUITE SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  5,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  8,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  3,260,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,390,000تومان
SUPERIOR ROOM SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور بدروم  گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری بدروم  و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیربدروم 

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 190/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

**ترنسفر از فرودگاه ازمیر تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.
آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook