الفبای سفر
الفبای سفر
تور مالزی نوروز 97 (ماهان )

تور مالزی نوروز 97 (ماهان )

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
PUDU </BR> پکیج برای تاریخ 25 مارچ 200/000 تومان و 19-20-21-24 مارچ 300/000 تومان افزایش نرخ دارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
PWTC
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
PUDU
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
AMPANG
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
MERDEKA
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
PWTC
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۸۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
BUKIT BINTANG
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
BUKIT BINTANG
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
BUKIT BINTANG
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
KLCC
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
SULTAN ISMAEIL
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
TIMES SQUAR
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
CONLAY
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
AMPANG
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
TUNRAZAK
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
SULTAN ISMAEIL
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
KLCC
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۸٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۶٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
BUKIT BINTANG

اطلاعات تور

توضیحات

***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور مالزی به صورت روزانه ***

 
1-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
2-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
3- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.

4-کلیه هتل های مالزی با توجه به درجه آنها دارای مالیات میباشند

5-نرخ کودک زیر دو سال 750/000 تومان میباشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره خانم جعفریان 09196230434 و یا شماره 09195666200 , 09195666202 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (samanehjafarian@yahoo.com ) ایمیل بزنید.

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook