تور آنکارا زمستان 94

تور آنکارا زمستان 94

3 شب

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان

BB

3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
615,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • لیدر محلی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

1- در صورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت ميگردد.
2- بليط ها چارتر و تحت هيج شرايطي قابل استرداد و تغيير تاريخ نمي باشد.
3 - نرخ بليط INF150.000تومان مي باشد.
4-اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده و مسئوليت کنترل پاسپورت ها به عهده مسافر مي باشد.
(روزهاي پرواز يکشنبه و چهارشنبه)

مسئولین تور

6LdgLJIaAAAAABh9jZNdK3v5GfIffCX1eZjBxuWt