الفبای سفر
الفبای سفر

تور آنکارا زمستان 94

دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  865,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  950,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  875,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,025,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  875,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,025,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  660,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  915,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,055,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  685,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  915,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,110,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  930,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,125,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  970,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  710,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  975,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,170,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  730,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  980,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  740,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  740,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,025,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  745,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  770,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,330,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,345,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  765,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,070,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,320,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  810,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,530,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  1,320,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  1,825,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  615,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
1- در صورت افزايش نرخ ارز مابه التفاوت دريافت ميگردد.
2- بليط ها چارتر و تحت هيج شرايطي قابل استرداد و تغيير تاريخ نمي باشد.
3 - نرخ بليط INF150.000تومان مي باشد.
4-اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه بوده و مسئوليت کنترل پاسپورت ها به عهده مسافر مي باشد.
(روزهاي پرواز يکشنبه و چهارشنبه)
آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook