الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی تیر و مرداد 1403

تور 4شب دبی تیر و مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۰٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۴۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۷۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۴۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
بدون ترانسفر

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook