الفبای سفر
الفبای سفر
تور 4شب دبی تابستان 1403

تور 4شب دبی تابستان 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
Aircraft - امارات (Economy)
alefbatour
دبی ، فرودگاه بین‌المللی دبی
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - امارات (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۰٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۷٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۰٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۱۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان