الفبای سفر
الفبای سفر
تور 3شب دبی تیر و مرداد 1403

تور 3شب دبی تیر و مرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :2 ساعت
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
شارجه ، فرودگاه بین‌المللی شارجه
مدت پرواز :2 ساعت
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۳٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۳٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۵٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۵٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۱۹٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۰٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۶٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۳۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۱٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۱۹٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۵٬۸۵۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۳۹٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۲٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۳۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
بدون ترانسفر

اطلاعات تور

توضیحات

تور دبی از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

ترانسفر فرودگاهی هتل های منطقه شیخ زائد جمیرا و پالم قبل از رزرو بصورت تلفنی با کانتر مربوطه چک گردد.

.

*** نرخ کودک زیر 2 سال 2.390.000 تومان می باشد.

*** نرخ تریپل (نفر سوم) از نرخ هر نفر در اتاق دوتخته بیشتر میباشد .

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** همراه داشتن مبلغ 3000درهم یا ارز معادل بهمراه وچرهتل + بلیط رفت و برگشت+ویزا الزامی بوده و درصورت عدم پذیرش مسافر توسط دولت امارات به دلیل کسری موارد مذکور؛ مسئولیت بعهده شخص مسافر یا آژانس درخواست کننده میباشد .

تلفن دفتر: 44017200-021 -4935-021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook