الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 7تیر 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 7تیر 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
NET لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,600,000تومان
  50,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,000,000تومان
  70,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,700,000تومان
  52,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,700,000تومان
  86,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000تومان
  26,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,700,000تومان
  53,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,800,000تومان
  90,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,700,000تومان
  26,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,400,000تومان
  54,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,100,000تومان
  83,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,600,000تومان
  30,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  101,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,600,000تومان
  74,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000تومان
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,700,000تومان
  58,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,800,000تومان
  79,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000تومان
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,000,000تومان
  60,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,600,000تومان
  95,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,200,000تومان
  32,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,700,000تومان
  60,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  106,600,000تومان
  103,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
سوپریور دید غیرمستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  105,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا (3pax( 2ADL+1CHD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  112,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  70,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  126,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  121,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  75,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  104,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  78,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  80,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  112,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  81,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  112,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  93,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  135,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  97,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  143,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  99,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  145,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  106,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  157,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
POOL ACCESS SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook