الفبای سفر
الفبای سفر
تور کوش آداسی 6 تیر 1403

تور کوش آداسی 6 تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  50,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
LARGE ROOM 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
PROMO ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  126,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  129,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  76,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  133,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  78,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  114,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook