الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری کوش آداسی 2تیر 1403

تور لحظه آخری کوش آداسی 2تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  41,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,700,000تومان
  35,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  45,500,000تومان
  44,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000تومان
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,000,000تومان
  44,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,200,000تومان
  73,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
  21,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
رو به باغ
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000تومان
  46,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,900,000تومان
  71,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000تومان
  21,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
سوپریور
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000تومان
  46,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,300,000تومان
  65,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,900,000تومان
  21,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,400,000تومان
  46,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,200,000تومان
  77,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,300,000تومان
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000تومان
  47,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,200,000تومان
  74,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000تومان
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
PROMO ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,400,000تومان
  51,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,500,000تومان
  71,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000تومان
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,100,000تومان
  15,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,290,000تومان
LARGE ROOM 2+2
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  83,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  72,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  126,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  129,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  76,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  133,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,590,000تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook