الفبای سفر
الفبای سفر
تور آنتالیا 7تیر 1403 (معراج)

تور آنتالیا 7تیر 1403 (معراج)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  19,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  26,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,500,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,050,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,900,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)