الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری کوش آداسی 30خرداد 1403

تور لحظه آخری کوش آداسی 30خرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
ازمیر ، عدنان مندرس
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
ازمیر ، عدنان مندرس
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  16,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  17,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  28,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  24,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  25,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000تومان
  27,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,900,000تومان
  42,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
  19,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,100,000تومان
  39,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,600,000تومان
  70,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000تومان
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
رو به باغ
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,200,000تومان
  43,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  65,800,000تومان
  63,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000تومان
  18,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,200,000تومان
  48,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,400,000تومان
  73,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,100,000تومان
  24,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
سوپریور
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
PROMO ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000تومان
  50,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,200,000تومان
  67,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000تومان
  13,990,000تومان
سوپریور دید غیر مستقیم به دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  82,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  97,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  102,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  124,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  72,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  128,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  131,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,990,000تومان
دید مستقیم دریا

اطلاعات تور

توضیحات

تور کوش آداسی از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook