الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 31 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 31 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  14,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  25,470,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  10,260,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,000,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  51,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
NET لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,500,000تومان
  49,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,100,000تومان
  71,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,100,000تومان
  28,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,200,000تومان
  50,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,400,000تومان
  83,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,700,000تومان
  24,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,600,000تومان
  50,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,000,000تومان
  70,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,400,000تومان
  52,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,900,000تومان
  87,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000تومان
  26,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,700,000تومان
  53,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,000,000تومان
  89,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,700,000تومان
  26,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,200,000تومان
  73,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000تومان
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000تومان
  55,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,200,000تومان
  75,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000تومان
  30,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,100,000تومان
  59,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,100,000تومان
  78,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000تومان
  29,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,000,000تومان
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا (3pax( 2ADL+1CHD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  113,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,100,000تومان
  61,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  105,900,000تومان
  102,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
سوپریور دید غیرمستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  108,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  105,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  121,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  71,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  97,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  76,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  105,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  77,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  93,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  135,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  97,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  136,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  99,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  145,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  106,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  150,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  46,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,590,000تومان
POOL ACCESS SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook