الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری 7شب سریلانکا 22 تیر 1403

تور لحظه آخری 7شب سریلانکا 22 تیر 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :6 ساعت و 30 دقیقه
کلمبو ، فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
alefbatour
کلمبو ، فرودگاه بین‌المللی باندرانیکی
مدت پرواز :6 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - ایرعربیا (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۴۹۹ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۸۱۹ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۴۱۴ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۵۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۸۷۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۴۷۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۹۱۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۴۸۵ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۳۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۹۶۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۲۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۶۹۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۶۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۰۵۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۰۱۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۵۶۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۴۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۷۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۰۳۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۵۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۰۷۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۶۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۷۲۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۱۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۰۶۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۵۹۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۷۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۷۶۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۷۳۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۱۶۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۱۲۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۶۲۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۵۹۵ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۷۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۲۱۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۱۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۸۲۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۲۵۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۳۲ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۸۸۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۸۴۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۳۳۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۲۸۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۶۷۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۵۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۹۳۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۸۹۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۴۳۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۳۸۰ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۷۱۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۶۸۰ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۹۹۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۹۵۵ دلار
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۵۴۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۱٬۴۹۵ دلار
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۷۴۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۷۱۵ دلار
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان + ۴۰۰ دلار ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان + ۳۸۰ دلار
آفر ویژه

اطلاعات تور

توضیحات

تور سریلانکا از تهران ارزان قیمت ویژه تابستان+ بهترین هتل های 3 تا 5 ستاره ⭐️ + پرواز ایرعربیا✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

آفر ویژه مسافرین ایرعربیا-رزرو بیزینس لانژ فرودگاه شارجه 2.500.000 تومان .


***نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان + 50 دلار می باشد. 

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 

*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه جداگانه به عهده مسافر و الزامی است.

*** ویزای کشور سریلانکا فرودگاهی است، که پرداخت هزینه آن به عهده مسافر هنگام ورود به فرودگاه کلمبو می‌باشد.

.

گشت شهری کلمبو : بازدید از میدان استقلال و موزه ملی , درمسیر بازدید از فیل ھای پینوالا و باغ ادویه .
گشت شهری کندی : بازدید از باغ گیاه شناسی سلطنتی، بازار کندی، گالری جواھرات ؛ معبد دندان و نمایش رقص ھای فرھنگی سریلانکا .
گشت شهری بنتوتا : قایق سواری در رودخانه مادهو, بازدید از مراکز نگھداری لاکپشت ھا .

هزینه ورودیه گشتها بعهده مسافر میباشد

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook