الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 24 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 24 خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  22,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو/NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  33,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو/NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  55,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,400,000تومان
  46,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,700,000تومان
  71,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,200,000تومان
  27,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000تومان
  47,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  88,500,000تومان
  85,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,600,000تومان
  23,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000تومان
  49,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,100,000تومان
  91,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000تومان
  24,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,800,000تومان
  50,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,700,000تومان
  92,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000تومان
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
استاندارد دید مستقیم دریا
آفر ویژه
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,900,000تومان
  51,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,000,000تومان
  65,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,300,000تومان
  52,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,100,000تومان
  91,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,900,000تومان
  28,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  99,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
ADOLTONLY+16
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,800,000تومان
  54,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,400,000تومان
  70,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,100,000تومان
  27,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,700,000تومان
  54,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  103,300,000تومان
  100,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید غیر مستقیم دریا
آفر ویژه
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
soldOut
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,900,000تومان
  57,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,900,000تومان
  74,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,700,000تومان
  27,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,500,000تومان
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  63,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دلوکس
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  110,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  104,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  73,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  134,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  73,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  134,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  75,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  146,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  75,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  118,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  77,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  141,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  81,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  122,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  86,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  126,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  91,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  135,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  95,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  143,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  97,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  145,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  104,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  157,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,990,000تومان
POOL ACCESS SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook