الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 9خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 9خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
NET /لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,200,000تومان
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,600,000تومان
  58,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,300,000تومان
  20,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,990,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000تومان
  41,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,000,000تومان
  55,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,800,000تومان
  44,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,700,000تومان
  59,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000تومان
  26,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,500,000تومان
  16,990,000تومان
استاندارد
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000تومان
  46,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,700,000تومان
  67,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000تومان
  30,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,200,000تومان
  46,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,200,000تومان
  69,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,000,000تومان
  25,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  92,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  95,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,000,000تومان
  52,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  91,600,000تومان
  88,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000تومان
  29,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,600,000تومان
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  86,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دلوکس
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  94,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  70,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  98,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  74,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  104,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  80,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  112,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  87,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  121,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  91,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  125,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  94,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  137,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  100,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  138,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000تومان
POOL ACCESS SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook