الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 2خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 2خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  26,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  14,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  28,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  38,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  15,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  17,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  49,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  19,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دلوکس رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  18,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  48,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  85,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  69,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  21,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  22,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  54,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
سوپریور لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  76,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  77,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  111,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  79,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  115,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
RIVER VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  84,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  127,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  156,900,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  90,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  129,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,990,000تومان
POOL ACCESS SEA VIEW

اطلاعات تور

توضیحات

تور مارماریس از تهران + بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر


.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.
*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد.


*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021

آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook