الفبای سفر
الفبای سفر
تور بدروم 4 خرداد 1403

تور بدروم 4 خرداد 1403

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  35,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  42,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
ANNEX VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  46,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  52,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
ANNEX VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  56,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  44,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
سوپریور
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  61,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
SUPERIOR PARTLY SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  62,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  47,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  63,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,400,000تومان
VILLA ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  66,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,500,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,300,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  73,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  59,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  34,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  84,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
GUEST ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  60,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  89,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
SUPERIOR SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  96,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
STUDIO GARDEN ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  79,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  113,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  42,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
COURTYARD SUITE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  81,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  117,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  43,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
GENERAL ROOM
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  85,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
SUNSET SUITE
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  86,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  125,900,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  45,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
GENERAL ROOM POOL VIEW
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  98,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  145,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  50,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دلوکس رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  103,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  151,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,490,000تومان
دلوکس رو به دریا