الفبای سفر
الفبای سفر
تور لحظه آخری مارماریس 4خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

تور لحظه آخری مارماریس 4خرداد 1403 (مستقیم دالامان)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - Meraj Air (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - Meraj Air (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  37,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  32,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  40,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  24,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  44,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  26,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
بانگلو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  40,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  27,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  41,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  54,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  28,200,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  23,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
MAIN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  64,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,600,000تومان
  48,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  67,300,000تومان
  65,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,000,000تومان
  30,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,700,000تومان
  21,000,000تومان
لند ویو
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  50,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  68,400,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  51,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  71,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000تومان
  51,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  72,900,000تومان
  70,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,200,000تومان
  31,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,700,000تومان
  21,000,000تومان
دید مستقیم دریا
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  53,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  74,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  77,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000تومان
  55,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,400,000تومان
  77,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,800,000تومان
  32,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,700,000تومان
  21,000,000تومان
BEACH FRONT SEA VIEW
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,190,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
کلاب روم
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  -
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
فمیلی روم 4نفره
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به باغ
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  57,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  79,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
استاندارد
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  35,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
رو به دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  62,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  87,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید غیر مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  64,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
دید مستقیم دریا
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  66,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
لند ویو
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  99,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  38,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,000,000تومان
MAIN
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  69,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  97,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000