الفبای سفر
الفبای سفر
تور آنتالیا 11خرداد 1403(معراج)

تور آنتالیا 11خرداد 1403(معراج)

alefbatour
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
مارماریس ، فرودگاه دالامان
Aircraft - معراج (Economy)
alefbatour
مارماریس ، فرودگاه دالامان
مدت پرواز :3 ساعت و 30 دقیقه
تهران ، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
Aircraft - معراج (Economy)
دانلود پکیج
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

انتخاب تاریخ تور

انتخاب هتل

 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  27,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  34,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  25,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
NET
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  35,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  43,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  29,290,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  37,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  47,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  30,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  53,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  31,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  42,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  57,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  32,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  43,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  59,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  33,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  49,700,000تومان
  48,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  70,000,000تومان
  67,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  36,800,000تومان
  35,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  52,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  37,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,100,000تومان
  54,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,500,000تومان
  79,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000تومان
  38,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  80,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  81,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  55,690,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  75,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000تومان
  56,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  78,700,000تومان
  76,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000تومان
  39,800,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  56,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  60,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  40,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000تومان
  63,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,300,000تومان
  87,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,700,000تومان
  43,390,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  65,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  90,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  44,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  68,300,000تومان
  66,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  93,900,000تومان
  91,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  45,400,000تومان
  43,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  73,400,000تومان
  71,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  102,100,000تومان
  99,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  47,900,000تومان
  46,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  78,700,000تومان
  76,390,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  109,900,000تومان
  106,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  50,000,000تومان
  48,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
STD
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  78,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  110,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  50,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  80,800,000تومان
  78,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  113,300,000تومان
  109,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  51,100,000تومان
  49,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
STD SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  83,000,000تومان
  80,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  116,700,000تومان
  113,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,200,000تومان
  50,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
DLX
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  81,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  115,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  51,890,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  85,100,000تومان
  82,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  120,100,000تومان
  116,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  53,200,000تومان
  51,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
DLX SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  82,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  117,790,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  52,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  86,100,000تومان
  83,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  122,700,000تومان
  119,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  86,100,000تومان
  83,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  87,000,000تومان
  84,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  123,300,000تومان
  119,700,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  54,200,000تومان
  52,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
SIDE SEA
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  92,600,000تومان
  89,890,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  146,000,000تومان
  141,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  57,500,000تومان
  55,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  93,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  147,890,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  57,600,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  108,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  159,490,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  65,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  109,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  176,990,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  65,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  122,000,000تومان
  118,400,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  199,900,000تومان
  194,000,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  72,200,000تومان
  70,090,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,700,000تومان
  21,990,000تومان
آفر ویژه
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  124,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  205,290,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  134,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  221,690,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  78,100,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته (هرنفر)
  137,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته (هرنفر)
  228,390,000تومان
 • قیمت کودک با تخت (هر نفر)
  79,990,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات

تور آنتالیا از تهران 6 شب و 7 روز ارزان قیمت ویژه بهار+ بهترین هتل های 5 ستاره ⭐️ + پرواز معراج ✈️ + ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی ✅ با آژانس الفبای سفر

.

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

.*** کودک باتخت در هتل آدالیا الیت بین 6 الی 11سال محاسبه شده و در هتل رویال وینگز بین 6 الی 10سال محاسبه میگردد .

*** نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.

*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

*** مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
*** برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان می باشد. 
*** تلفن دفتر: 44017200_021 و 4935_021آدرس
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-نبش گلستان دوم-پلاک1 واحدهای 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16
سازمان هواپیمایی کشورینماد اعتماد الکترونیکسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
 • Youtube
 • Instagram
 • Twitter
 • Telegram
 • Linkedin
 • Facebook